Välissuhted

Laienemine / ELi naaberriigid

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on oluline roll ELi kodanikuühiskonna ning selle kandidaat- ja naaberriikides asuvate partnerite vaheliste kontaktide võrgustikus. Komitee toetab kodanikuühiskonna aktiivset osalemist laienemisprotsessis ja Euroopa naabruspoliitika elluviimises koos ELi idapoolsete ja Vahemere lõunapiirkonnas asuvate naaberriikidega.

Koos partneritega Šveitsist, Islandilt, Norrast ja Liechtensteinist tagab komitee korrapärase järelevalve Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toimimise üle.

Komitee välistegevus Euroopas ja Vahemere piirkonnas jaguneb nelja põhivaldkonda:

Muu maailm

ELi suhted Ladina-Ameerika, Aasia ja AKV riikidega (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkond) on aastatega aina tihenenud. Need hõlmavad mitmesuguseid valdkondi, nagu poliitiline dialoog, kaubandus, arengukoostöö ja teadus.

Euroopa Liidu organiseeritud kodanikuühiskonda esindades osaleb komitee aktiivselt – oma välissuhete sektsiooni (REX) kaudu – majanduslike, poliitiliste ja sotsiaalsete kontaktide edendamisel nende kolme piirkonnaga.