Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetus Ukrainale – organiseeritud kodanikuühiskond solidaarsuses ja tegevuses

Komitee liikmed mõistavad hukka Venemaa valitsuse põhjendamatu ja provotseerimata sissetungi Ukrainasse ning väljendavad solidaarsust Ukraina rahvaga, kutsudes praegusel dramaatilisel ajal üles ühtsuse vaimus kindlakäeliselt rakendama meetmeid nii ELi kui ka riiklikul tasandil.

Komitee võttis 24. märtsi täiskogu istungjärgul vastu resolutsiooni „Sõda Ukrainas ning selle majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju“.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee resolutsioon „Sõda Ukrainas ning selle majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju“.