Tööstus ja tööstuse muutused

Euroopa vajab jätkusuutlikku tööstuspoliitikat, mis edendab õiglast üleminekut vähese CO2-heitega majandusele. Selle juures on kõige olulisemad innovatsioon, investeeringud ja koolitus. Uute kontseptsioonidega, nagu tööstus 4.0 ja tehisintellekt, kaasnevad väljakutsed ja võimalused, millega on vaja tegeleda. Euroopa kodanikuühiskonna esindajana on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kindlustanud endale koha selle arutelu esirinnas.

Tööstuse muutustega tegelemine on 21. sajandi üks põhiülesandeid. Majandus- ja sotsiaalareng toimub kõigis tegevusvaldkondades ning on sageli seotud digirevolutsiooni, energiaalase ülemineku ja üleilmastumise mõjuga. Nii traditsioonilised sektorid (nagu rasketööstus) kui ka tärkavad sektorid keskkonnasäästlikumates ja teadmistepõhistes tööstusharudes peavad võtma kasutusele ettenägeliku lähenemisviisi, valmistudes muutusteks, kohanedes nendega ning hallates neid uute jätkusuutlike tehnoloogiate, uute töökohtade ja ümberõppe abil kooskõlas tööstuse 4.0 ülesannetega.