Ühtne turg

Ühtne turg võib olla küll üks ELi kõige olulisemaid saavutusi, kuid selle lõpuleviimise ees on endiselt takistusi. Alates ühtse turu käivitamisest 1992. aastal on komitee olnud tihedalt kaasatud jõupingutustesse, et muuta see Euroopa kodanike hüvanguks täielikult toimivaks.

Euroopa projekti mõnesid kõige konkreetsemaid eeliseid kätkev digitaalne ühtne turg ühendab ELi taas oma kodanikega, luues takistusteta toimiva veebipõhise piiriülese turu.