Transport

Dünaamiline ja kaugelepürgiv poliitika

Transport on Euroopas äärmiselt oluline sektor. See kujutab endast ELi ühte kõige olulisemat tegevusvaldkonda ja mõjutab suurel määral nii linnade kui ka maapiirkondade sotsiaalset ja keskkonnaalast heaolu. Igal aastal on paljud transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna (TEN) sektsiooni arvamused seotud transpordiga.

Transpordisektori areng eeldab selgelt parema ja keskkonnahoidlikuma infrastruktuuri loomist, mis parandab majanduskasvu ja kaubavahetust. Samuti käib siia alla CO2-heite ja energiatarbimise vähendamine ning võitlus liiklusummikute ja juurdepääsu puudumise vastu, mis võib elanikke – eelkõige eakaid või puuetega inimesi – isolatsiooni jätta. Transpordisektor peaks jääma ka nutikaks ja konkurentsivõimeliseks sektoriks sotsiaalselt õiglasel üleminekul puhtale energiale ja digiteerimisele. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uurib ja hindab ELi transpordipoliitikat Euroopa kodanikuühiskonna kõigi rühmade vajaduste, huvide ja murede seisukohast.

Kodanikuühiskonna kaasamine

On selge, et transpordi valdkonnas ELi eesmärkide saavutamiseks on vaja suuremat ja kaasavamat kodanikuühiskonna osalust nii poliitika kujundamises kui ka rakendamises. TENi sektsioon on loonud temaatilise uurimisrühma, et suurendada kodanikuühiskonna osalust ja kaasatust transpordiga seotud otsuste langetamisel.