Vabatahtliku tegevuse huvigrupp

This page is also available in

Vabatahtliku tegevuse huvigrupp koosneb Euroopa mitmekesisuse rühma (III rühm) ja tööandjate rühma kuuluvatest liikmetest, kes tulevad vabatahtlikkuse alusel tegutsevatest riigi ja/või Euroopa tasandi organisatsioonidest ning esindavad sihtasutusi, ühendusi, valitsusväliseid organisatsioone ja teisi ühenduste vorme, mis tegelevad õigusriigi põhimõtte järgimise, inimeste ja kaupade vaba liikumise ning kodanikuvabaduste ja inimõiguste kaitse edendamisega. Ajal, mil ühinemisvabadus on ohus ja vabatahtlik tegevus peab oma vabaduse ja sõltumatuse säilitamiseks üldisemalt jõudma uude etappi, kavatsevad huvigrupi liikmed pakkuda Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tasandil arutelusuundi ja avalikku poliitikat, et aidata Euroopa kodanikuühiskonnale uut hoogu anda.

Vabatahtliku tegevuse mõiste viitab üksikisikut ja riiki ühendavate üksuste vahendajarollile, millega tagatakse üldhuvi, ja nende põhiväärtustele, s.o vastastikusele austusele ja altruismile, millest tulenevad ka pluralism ja kasu ühiskonnale.

Vabatahtlikus tegevuses peegeldub praeguses ühiskonnas esinevate huvide ja identiteetide suur mitmekesisus ning selle eesmärk on püüda luua tingimused tõeliseks kodanikuühiskonna dialoogiks. Pigem sünges kontekstis, mida iseloomustab üha suurem sallimatus, sotsiaalne ebaõiglus ja kodanikuühiskonna tegutsemisruumi kitsenemine, on lootuskiireks kodanikuühiskonna tugevdamise väljavaade.

Huvigrupile osutab sekretariaaditeenuseid Euroopa mitmekesisuse rühm.