Transpordi huvigrupp

„Transport, mis ühendab Euroopat“ Transpordi huvigrupi peamine eesmärk on toimida kõigi transpordiküsimustest huvitatud komitee liikmete arutelu- ja teadmisteplatvormina. Osalema ja kolleegidega kogemusi vahetama on oodatud kõik transpordiahelas osalejad ja sellega seotud sidusrühmad. Huvigrupp annab seega lisamõõtme komitee eri tööorganite sees toimuvatele aruteludele. Transpordi huvigrupp tuleb tavaliselt kokku pärast iga transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsiooni (TEN) koosolekut, et vaadata läbi tehtud edusammud ja arutada sektsioonile määratud olulisi toimikuid. Lisaks korraldab transpordi huvigrupp aastas kolm erakorralist koosolekut, millel keskendutakse konkreetsetele teemadele. Peale selle teavitatakse liikmeid igapäevaselt ELi transpordisektori arengutest ja sellega seotud küsimustest. Liikmetel on ka võimalus osaleda konkreetsetel õppereisidel.