Ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsioon (INT)

This page is also available in

Ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsioon (INT) tegeleb tööstuse, konkurentsivõime, teenuste, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) ja sotsiaalsete ettevõtetega seotud väga erinevate poliitikavaldkondadega. Samuti korraldab sektsioon arutelusid ja võtab vastu arvamusi teadusuuringute ja innovatsiooni, tarbijakaitse, uute majandussuundumuste (nt jagamismajandus) ning üldiselt ühtse turu poliitika teemal.

Ühtse turu jaoks eriti olulistes küsimustes korraldab sektsioon avalikke arutelusid, et konsulteerida võimalikult paljude kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Alates 1999. aastast on sektsioon korraldanud igal aastal komitee suurüritust, Euroopa tarbijapäeva.

Sektsioonil on ka ühtse turu vaatlusrühm, et jälgida ühtse turu suundumusi ja teha ettepanekuid takistuste kaotamise või parandusvõimaluste kohta. Ajutine uurimisrühm „Sotsiaalsed ettevõtted“, mis kuulub samuti sektsiooni juurde, koordineerib komitee seisukohti selles üha olulisemas majandussektoris.