Euroopa kodanikualgatus

This page is also available in

Alates 1. aprillist 2012 on Euroopa kodanikel uus õigus, mis teeb nende hääle kuuldavamaks: see on Euroopa kodanikualgatus. Olles kogunud üle kogu Euroopa miljon allkirja, võivad nad pöörduda Euroopa Komisjoni poole, et teha ettepanekuid ELi õigusaktide vastuvõtmiseks või nende muutmiseks.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kui kodanike osalusõiguse kaitsja ja kodanikuühiskonna hääle võimendaja toetas kodanikualgatuse ideed selle algusest peale ning võitles lihtsate ja mõistetavate eeskirjade nimel, mida on kirjeldatud komitee kahes kodanikualgatust käsitlevas arvamuses.

Lühidalt peab komitee oma rolli kahesuguseks:

  • komitee kui abistaja: algatuse ettevalmistuse ajal või selle käigus on komitee valmis dialoogi- ja teabeplatvormina olema abistaja, kes annab kodanikualgatuse korraldajatele võimaluse võrgustikke moodustada, vahest omavahel kohtuda jne;
  • komitee kui institutsiooniline toetaja: komitee pakub Euroopa Komisjonile tuge, võttes vastu arvamuse ja olles sellega komisjonile abiks eduka algatuse hindamisel. Komitee on samuti valmis tegema komisjoni ja Euroopa Parlamendiga koostööd nende edukate algatuste teemaliste arutelude korraldamisel.

Lisateabe saamiseks Euroopa kodanikualgatuse kohta võtke ühendust kontaktvormi citizensinitiative kaudu.

Downloads

Euroopa demokraatiapass - 2020