TEADUSUURINGUD JA INNOVATSIOON

This page is also available in

Teadusuuringud ja innovatsioon on väga olulised selleks, et suurendada konkurentsivõimet, edendada majanduskasvu, luua töökohti ja lahendada ühiskondlikke probleeme. Seda arvesse võttes jälgib komitee ELi kaugeleulatuva teadus- ja innovatsiooniprogrammi „Horisont 2020“ rakendamist. Komitee on ka tihedalt kaasatud vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni üle peetavasse arutellu. Tegemist on kontseptsiooniga, mille eesmärk on integreerida sidusrühmad teadus- ja innovatsiooniprotsessi nii, et saaksime koos leida jätkusuutlikke ja kaasavaid lahendusi meie ees seisvatele ühiskondlikele probleemidele.