Teadusuuringud ja innovatsioon

Teadusuuringud ja innovatsioon on väga olulised selleks, et suurendada konkurentsivõimet, edendada majanduskasvu, luua töökohti ja lahendada ühiskondlikke probleeme. Seda arvesse võttes jälgib komitee ELi kaugeleulatuva teadus- ja innovatsiooniprogrammi „Horisont 2020“ rakendamist. Komitee on ka tihedalt kaasatud vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni üle peetavasse arutellu. Tegemist on kontseptsiooniga, mille eesmärk on integreerida sidusrühmad teadus- ja innovatsiooniprotsessi nii, et saaksime koos leida jätkusuutlikke ja kaasavaid lahendusi meie ees seisvatele ühiskondlikele probleemidele.