Liikmed ja rühmad

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on 329 liiget, kes esindavad kõiki ELi liikmesriike. Liikmed on ametisse nimetatud viieks aastaks tagasinimetamise võimalusega. Praegune ametiaeg algas 2015. aasta oktoobris ja kestab 2020. aasta septembrini. Liikmed nimetab liikmesriikide valitsuste ettepanekute alusel ametisse Euroopa Liidu Nõukogu. Liikmed on sõltumatud ja täidavad oma ülesandeid kõigi ELi kodanike huvides. Liikmete arv riigi kohta on vastavuses riigi elanike arvuga.

Liikmed töötavad kolmes rühmas, esindades „tööandjaid“ (I rühm), „töötajaid“ (II rühm) ja „kodanikuühiskonna organisatsioone“ (põllumajandustootjad, vabad kutsed, tarbijad jne – III rühm). Igal rühmal on oma sekretariaat. Komitee liikmed võivad ise valida, millise rühmaga nad soovivad liituda.

Komitee liikmed võivad vabatahtlikkuse alusel ühineda huvigruppidesse, mis esindavad Euroopa Liidu organiseeritud kodanikuühiskonna erinevaid majandus- ja ühiskondlikke huve ja koosnevad kolme rühma liikmetest.