VKEde, käsitöönduse ja pereettevõtete huvigrupp

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd), käsitöönduse ja pereettevõtete huvigrupp koosneb praegu komitee liikmetest, kes kuuluvad tööandjate rühma ja eri elualade rühma.

Sekretariaadi teenuseid pakub huvigrupile tööandjate rühm.

Prioriteedid

Huvigrupi üldine eesmärk on jälgida kõiki aspekte, mis on seotud VKEde poliitikaga, pöörates erilist tähelepanu käsitöönduse ja pereettevõtete konkreetsetele vajadustele. Soovime keskenduda neile olulistele majandus- ja sotsiaalpartneritele.

Viimase kümne aasta jooksul on VKEd aidanud toetada investeeringuid, säilitades samal ajal tööhõive määra ning tulles toime – sageli väga suurte raskustega – piiratud krediidituru finantspiirangute ja ebaõiglase hilinenud maksmise tavadega.

VKEd jäävad siiski Euroopa majanduse tõeliseks tugisambaks. Viimastel aastatel seisavad nad silmitsi uute majandusliku ja tööstusliku arengusuundadega. Lähitulevikus peavad nad tegelema paljude probleemidega. Tarvis on innovatsiooni ja digiteerimist, kutseoskusi ja lihtsamat juurdepääsu finantsturgudele. Ülereguleerimist ja halduskoormust tuleks oluliselt vähendada.

VKEde aegunud määratlust tuleb kohandada, et kajastada seda laadi ettevõtete praegust mitmekesist laadi olemust.

Ka „käsitöönduse“ mõistet tuleb selgitada. Käsitööndust tuleb vaadelda kui ettevõtjaid, kes toodavad üksikesemeid vastavalt tellimusele. Ettevõtte suurus tohiks olla aluseks asjaolule, kas ettevõte klassifitseerub (õiguslikult) käsitööndusettevõtteks.