Vabade kutsete huvigrupp

This page is also available in

2017. aasta septembris loodi komitees formaalselt vabade kutsete huvigrupp, kuhu kuuluvad komitee liikmed, kes esindavad kutseorganisatsioone või on ise vabakutselised. Huvigrupp alustab tööd 1. jaanuaril 2018. Huvigruppi kuuluvad liikmed on pärit kuuest liikmesriigist ELi põhja-, lõuna-, ida- ja lääneosa piirkondades. Huvigrupp tuleb kokku kolm korda aastas, et jälgida ja arutada selliseid uusimaid poliitilisi ja õiguslikke arenguid Euroopa tasandil, mis mõjutavad nimetatud kutsealadel töötamist. Varem tegelesid selle valdkonnaga VKEde ja käsitöönduse huvigruppi kuuluvad liikmed. Otsus luua eraldi huvigrupp vabadele kutsetele annab tunnistust aktiivsest pühendumisest kõnealusele teemale: tagada, et vabad kutsete esindajad tegutsevad ühisel alusel ja et nad saavutaksid niimoodi lähiaastatel Euroopa Liidus oma täieliku potentsiaali. Sellega seoses võib Euroopa mitmekesisuse rühma Roomas toimunud erakorralist koosolekut „Vabad kutsed Euroopa arengu hoovana: Euroopa vabade kutsete manifesti suunas“ vaadelda kui huvigrupi tulevase tegevuse nurgakivi ja panust platvormide uude töömeetodisse, et võimaldada Euroopa sidusrühmadel sellesse protsessi panustada.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society