Kodanikuühiskonna auhind

This page is also available in

Kodanikuühiskonna algatuste suurepäraste tulemuste tunnustamine

2006. aastal loodud iga-aastase EMSK kodanikuühiskonna auhinna eesmärk on tunnustada ja innustada selliseid kodanikuühiskonna organisatsioonide ja/või eraisikute konkreetseid saavutusi ja algatusi kõigil tasanditel, st Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, mis on andnud märkimisväärse panuse Euroopa identiteedi ja integratsiooni edendamisse.

Need saavutused ja algatused peavad olema loomingulised ja uuenduslikud ning avaldama pikaajalist positiivset mõju avalikkuse suhtumisele Euroopasse ja integratsiooniprotsessi.

Igal aastal otsustab komitee president auhinna teema.

Auhinna määramisega soovib komitee suurendada teadlikkust sellest, kui oluline on panus, mille kodanikuühiskonna organisatsioonid ja/või eraisikud võivad anda Euroopa identiteedi ja kodakondsuse loomisesse, mis on Euroopa integratsiooni aluseks olevate ühiste väärtuste kandjad.

Lisateave komitee kodanikuühiskonna auhinna kohta: kodanikuühiskonna auhind.