Tööturu vaatlusrühm (LMO)

Tööturu vaatlusrühma eesmärk on määratleda tööturu suundumused ja väljakutsed ning neid analüüsida, luues lisaväärtust komitee ja tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsiooni (SOC) tööle.

Tööturu vaatlusrühm tegutseb alates 2007. aastast. Selle liikmete hulgas on esimees ja kaks aseesimeest, kes valitakse SOCi sektsioonist ja kes vahetuvad iga kahe ja poole aasta tagant rotatsiooni korras tööandjate, töötajate ja Euroopa mitmekesisuse rühma vahel. Komiteesisese sünergia tagamiseks on tööturu vaatlusrühmas liikmeid komitee kõigist sektsioonidest.

Kõigis ELi liikmesriikides toimuvad tööturul põhjalikud muutused struktuurides, mehhanismides ja töösuhetes. Nende muutuste keskmes on mitmesugused nähtused, mida vaatlusrühm oma analüüsides arvestab. Vaatlusrühm jälgib tööturu väljakutseid ja suundumusi, kogub näiteid headest tavadest ja koostab aruandeid või uuringuid päevakajalistes küsimustes. Samuti korraldab vaatlusrühm avalikke üritusi ja sisekoosolekuid, ergutades arutelu institutsioonide, ühiskondlik-ametialaste sidusrühmade, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja teadusringkondade hulgas.

Vaatlusrühm tegeleb selliste oluliste teemadega nagu noorte tööhõive, pagulaste ja varjupaigataotlejate tööturule integreerimine, pikaajaliste töötute kaasamine tööturule, kutseharidus ja -õpe ning digiteerimise ja majanduse keskkonnahoidlikumaks muutmise mõjud tööhõivele ja oskustele ja tööjõu õiglasele liikuvusele.

Downloads

Priorities and working methods of the Labour Market Observatory (LMO) in the 2023 – 2025 half-term of office
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2020-2023
LMO work programme 2020-2023
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020
LMO work programme 2018-2020_EN
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office