Kodanikuühiskonna päevad

Kodanikuühiskonna päevad kajastavad koostööd, mis toimub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioone ja võrgustikke esindava kontaktrühma vahel.

Algatus aitab tuua esile komiteed kui nende organisatsioonide ja võrgustike eripartnerit ühist huvi pakkuvates küsimustes, nagu dialoog ja osalemine Euroopa Liidu lepingu artikli 11 valgel.

Samuti on algatuse eesmärk suurendada komitee ja Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide ja võrgustike poliitilise dialoogi lisaväärtust, et loodaks tõeline struktureeritud kodanikuühiskonna dialoog nende organisatsioonide ja võrgustike ning Euroopa institutsioonide vahel.

Kodanikuühiskonna päevade üldeesmärk on seega juhtida tähelepanu sellele, kuidas kodanikuühiskonna organisatsioonid aitavad üles ehitada Euroopa Liitu, mis vastab paremini kodanike ootustele.

See aitab kodanikuühiskonna organisatsioonidel kui esindusdemokraatia käepikendusel ka näidata, kuidas kodanikuühiskonda kõigil tasanditel Euroopa asjadesse rohkem kaasata, suurendades sel viisil ELi tegevuse ja institutsioonide demokraatlikku legitiimsust.