Noorte kliima ja kestlikkuse ümarlauad

Protect your Future -  With the European Economic and Social Committee, Generation Climate Europe, and the European Youth Forum

Noorte kliima ja kestlikkuse ümarlauad võimaldavad noortel osaleda korrapärastes, struktureeritud ja sisukates dialoogides ELi otsustajatega, mis algatati pärast komitee arvamuse „Noorte struktureeritud kaasamine ELi otsustusprotsessi kliima ja kestlikkuse valdkonnas“ vastuvõtmist.

ELi noorte ümarlauad toimuvad kaks korda aastas ning need korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koostöös Euroopa Noortefoorumi, organisatsiooni Generation Climate Europe ja Euroopa Komisjoniga. Iga ELi noorte ümarlaud on pühendatud konkreetsele kliima ja kestlikkusega seotud teemale ning iga kord kohtub umbes kümnest noorte esindajast koosnev rühm volinikuga, kelle vastutusala on arutelu seisukohast oluline.

ELi noorte ümarlaudade oluline element on järelmeetmete mehhanism, mis loodi eesmärgiga tagada, et Euroopa Komisjon võtab noorte nõudmisi nõuetekohaselt arvesse. Pärast iga üritust esitavad noorte esindajad asjaomasele volinikule dokumendi, mis sisaldab mõnd poliitilist nõudmist. Volinik kohustub andma asjaomaste peadirektoraatide toetusel järgmisel kuul neile poliitilistele nõudmistele selge kirjaliku vastuse. Seejärel tehakse mõlemad dokumendid ürituse veebisaidil avalikult kättesaadavaks.

Ürituste jälgimiseks ei ole vaja registreeruda, sest need voogedastatakse alati meie veebisaidil. Vaata neid otseülekandena ja osale arutelus!

#EUYouthRoundTables

Do you have a question?
Contact us!