Komitee töö

Komitee avaldab aastas 160–190 arvamust ja teabearuannet. Neist 70 % koostatakse ELi nõukogu, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi konsulteerimistaotluste alusel. 21 % on omaalgatuslikud arvamused ja teabearuanded ning 9 % on ettevalmistavad arvamused, mida enamasti taotleb ELi nõukogu eesistujariik.

Komitee korraldab ka mitmeid iga-aastaseid kodanikuühiskonnale ja kodanike osalusele keskenduvaid algatusi ja üritusi, nagu kodanikuühiskonna auhind, kodanikuühiskonna päevad, noorte istungjärk „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ ja Euroopa kodanikualgatuse päev.

Arvamused ja teabearuanded

Dokument

Väljaanded ja muu töö

Kodanikuühiskond ja kodanike osalus