Euroopa poolaasta rühm

This page is also available in

Euroopa poolaasta rühm koordineerib, tugevdab ja toetab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sektsioonides ja CCMIs Euroopa poolaasta kontekstis tehtavat tööd. Algselt kujutas Euroopa poolaasta endast aastast majanduspoliitika koordineerimise tsüklit ja alates 2018. aastast on seda täiendanud Euroopa sotsiaalõiguste sambale tuginevad meetmed. Euroopa majandusliku, sotsiaalse ja poliitilise kriisi järel on poolaastast saanud Euroopa reformiarutelude keskpunkt. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on tunnistanud selle kasvavat tähtsust ja komitee juhatus otsustas 5. detsembril 2017 asendada strateegia „Euroopa 2020“ juhtkomitee organiga, mis keskenduks Euroopa poolaastale ning majanduskasvu ja tööhõivet puudutavate Euroopa kodanikuühiskonna ettepanekute käsitlemisele.