Digitaalsed muutused ja infoühiskond

Infotehnoloogia areneb kiiresti kõikjal, ent selle potentsiaali majanduskasvu, tööhõive, innovatsiooni ja eelkõige Euroopa kodanike elukvaliteedi parandamiseks ei ole veel täielikult ära kasutatud.

Seetõttu on transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna (TEN) sektsiooni üks digitaalvaldkonna prioriteet digitaalse ühtse turu strateegia elluviimine ning koos sellega toimiva digitaalse ühtse turu loomine.

Oma arvamustes väljendab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna kõhklusi ja lootusi tööturule avalduva mõju suhtes.

Küberjulgeolek on samuti tähtis küsimus: iga päev põhjustavad küberjulgeoleku intsidendid Euroopa ettevõtjatele ja majandusele tervikuna suuri majanduskahjusid ning õõnestavad kodanike ja ettevõtjate usaldust digitaalse ühiskonna vastu.

Teised peamised teemad, millega komitee tegeleb nii arvamustes kui ka sidusrühmadega otse suheldes, on järgmised: haridus digitaalvaldkonnas, digitaalvaldkonna ligitõmbavus naiste jaoks, digiteerimise tagajärjed töötingimustele, ligipääs ja kasutajate kaitse, eelkõige laste ja puudega isikute puhul.

TENi sektsioon jälgib järjepidevalt digitaalset lõhet ja töötab selle nimel, et kõigile tagataks võrdne ligipääs, sest märkimisväärsel osal Euroopa kodumajapidamistest puudub ikka veel netiühendus.