EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 62
september 2021

Käesolevas väljaandes:

 • Tehisintellekt: 18% maailma tippteadlastest on eurooplased, samas kui Euroopas töötab neid vaid 10%
 • Frans Timmermans kohtub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees Euroopa noortejuhtidega
 • Laste vaesuse kaotamine Euroopas eeldab kogu ühiskonda hõlmavat lähenemisviisi
 • Rändlus: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles moodustama kogu ELi hõlmava ühise tariifiala
juuli 2021

Käesolevas väljaandes

 • Euroopa tuleviku konverents: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konsultatsioonid jõuavad kõikjale Euroopas
 • Sloveeniast saab ELi eesistujariik Euroopa jaoks kriitilisel ajal
 • „Euroopa roheline kokkulepe on kas õiglane või jääbki olemata“
 • Pandeemiajärgne taastumine ja ülesehitus – Euroopa tuleviku põhiprioriteet
juuni 2021
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kuulutab välja 2021. aasta kodanikuühiskonna auhinna, mille teemaks on kliimameetmed
 • ELi uus küberturvalisuse strateegia on suur edasiminek
 • Komitee toetab tugevat ja kaasavat ELi terviseliitu
 • Sõnavõtt: Kuidas kasutada kauaoodatud võimalust
aprill 2021
 • #YEYS2021: Euroopa noor põlvkond võtab vastu kliimamuutuste väljakutse
 • Euroopa tuleviku konverentsil tunnustatakse täielikult Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee keskset rolli
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sukeldub kaugtöö probleemidesse
 • Aeg on Euroopas tõhustada puuetega inimestele suunatud poliitikameetmeid
märts 2021

Käesolevas väljaandes

 • Euroopa tulevikku käsitlev konverents: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee panustab aktiivselt konverentsi õnnestumisse
 • Mitte ainult roheline ja digitaalne: Euroopa tulevik peab olema ka demokraatlikum
 • Komitee nõuab ELis ja mujal lihtsamat ja õiglast maksustamist
 • Komitee lubab anda olulise panuse komisjoni uutesse algatustesse
veebruar 2021
 • Käes on aeg tegutseda ja anda sõnale „kogukond“ uus tähendus
 • EL jälgib tähelepanelikult ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu rakendamist
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul: vaesust ELis saaks 2030. aastaks vähendada poole võrra
 • Uus rändelepe: määravad on üksikasjad
jaanuar 2021

Käesolevas väljaandes

 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab silmapaistvat Iiri puuetega inimeste eestkõnelejat Sinéad Burke’i
 • ELi 2021.–2027. aasta eelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on rahul, et kodanikuühiskonna seisukohtadega arvestatakse
 • #DigitalServicesAct ja #DigitalMarketsAct: meie demokraatia peab tehnoloogiaga sammu pidama
 • Uus ELi rände- ja varjupaigalepe: kasutamata võimalus hädavajalikuks uueks alguseks
detsember 2020
 • Euroopa ringmajanduse platvorm valmis tõstma tempot, alustades oma teist ametiaega
 • Komitee tegeleb puudujääkidega sisserännanud naiste ja laste integreerimisel
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uue presidendi ametiaja keskmes on jõukas, kaasav ja keskkonnahoidlik Euroopa
 • Taastefondi ja eelarvet ei saa pantvangi võtta!
november 2020

Käesolevas väljaandes

 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee valis oma kõrgeimale ametikohale austerlanna Christa Schwengi
 • Christa Schweng: „Euroopa paremaks muutmisel on kodanikuühiskonna panus hädavajalik“
 • Cillian Lohan: „Vajame juhte, keda me saame usaldada.“
 • Giulia Barbucci: „Oluline on säilitada usaldusväärne ja läbipaistev eelarvejuhtimine“
 • Komiteega ühineb rekordarv uusi ja naissoost liikmeid

Pages