EESC Info

  • Danuta Hübner: iga hääl loeb
  • Osalege 2024. aasta juunis Euroopa Parlamendi valimistel: komitee kutsub eurooplasi üles hääletama ühtse ja demokraatliku Euroopa poolt
  • Régis Genté: desinformatsioon on edukas, kui selle sihtmärk on nõrk
  • Komitee kutsub ELi üles tegelema eluasemekriisiga
  • Kodanikuühiskonna nädal: Euroopa kodanikuühiskond annab tegevussuuna ELi tulevastele juhtidele
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna vaimse tervise auhinna võitis Iirimaa sihtasutus Third Age Foundation
  • Christian Moos: demokraatia kaitse pakett: Euroopa Komisjon peaks direktiivi tagasi võtma
  • Bruno Kaufmann: miks on Euroopa kodanikualgatus meie arvatust palju tähtsam
 • Käesolevas väljaandes:

  • #CivSocWeek 4.–7. märtsil
  • Emilie Prouzet: pikaajaline konkurentsivõime, tegurite ja osalejate kaardistamine edasiste sammude kavandamiseks
  • Ana Gomes: paremäärmusluse esiletõusu põhjused Euroopas ja selle nurjamise vahendid
  • Ukraina kaks aastat hiljem
 • Käesolevas väljaandes:

  • COP28: kodanikuühiskond survestab võtma kliima päästmiseks rohkem meetmeid
  • Euroopa puudega isiku kaart on samm lähemale puuetega inimeste liikumisvabaduse saavutamisele ELis
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab suuremaid poliitilisi jõupingutusi kodutuse kaotamiseks
 • Käesolevas väljaandes:

  • Willem Vriesendorp: „COP28: käes on aeg tegutseda“
  • Seminar „ELi ühendamine 2023“: desinformatsioon ja huvi puudumine on peamised põhjused, miks valimisaktiivsus Euroopa Parlamendi valimistel on madal
  • Robert Sermek: miks sa ei tohiks jätta hääletamata 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel
 • Käesolevas väljaandes:

  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunnustab kodanikualgatuse „Euroopa karusnahast priiks“ edu
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2023. aasta ELi maheauhinna võitjad on Iirimaalt, Saksamaalt ja Austriast
  • Ewa Ewart: „Tarvis on ühendada jõud, et kaitsta oma kõige väärtuslikumat ressurssi, milleks on eluks vajalik värske ja puhas vesi“
  • Maria Nikolopoulou: nõuame kõikehõlmavat kestliku arengu eesmärkide elluviimise strateegiat
 • Käesolevas väljaandes:

  • Vanussurve peatamine: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee innustab ELi liikmesriike looma uut strateegiat eakate inimeste jaoks
  • Komitee kirjutab vee ELi tegevuskavasse esimeste konkreetsete sinise kokkuleppe ettepanekutega
  • ELi maheauhinnad 2023: komitee kuulutab välja finalistid
  • Reklaam mõjutajate kaudu: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku määrata ELi õigusaktide kaudu selged piirid
  • Elektrituru reform – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku kehtestada elektrituruvahend elektri ostmiseks ja müümiseks
  • EL peaks keelustama tooted, mida ei ole võimalik parandada
  • Komitee teeb ettepaneku luua Euroopa toidupoliitika nõukogu
  • Noori diskrimineeritakse üksnes nende vanuse alusel
  • Boško Savković: Ma ei ole Che Guevara, vaid lihtsalt üks kodanik, kes soovib turvalist riiki
  • Pietro De Lotto: seistes silmitsi väljakutsetega, vajab EL sinist kokkulepet
 • Käesolevas väljaandes:

  • Komitee kutsub üles võtma vastu ELi õigusnorme tööga seotud psühhosotsiaalsete riskide ennetamiseks
  • Thierry Libaert: Tõelise üle-euroopalise kaupade parandamise õiguse poole
  • Oleksandra Matviitšuk: Ukraina muudab NATO tugevamaks
  • Jan Dirx: Elektrituru reform
 • Käesolevas väljaandes:

  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uue presidendi programm juhindub demokraatiast
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uus teabevahetuse eest vastutav asepresident on Rumeenia liige Aurel Laurenèiu Plosceanu
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uus eelarveküsimuste eest vastutav asepresident on Krzysztof Pater Poolast
  • Kes on kes: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uus juhtkond