Sotsiaalmajanduse huvigrupp

This page is also available in

Sotsiaalmajanduse huvigrupi liikmed kuuluvad

Euroopa mitmekesisuse rühma ja tööandjate rühma ning nad esindavad ühistuid, vastastikuseid ühinguid, liite, sihtasutusi ja sotsiaalvaldkonna valitsusväliseid organisatsioone.

Sotsiaalmajanduse huvigrupp hõlmab eri liikmesriikides kasutusel olevaid mitmesuguseid mõisteid, nagu „solidaarne majandus“ või „kolmas sektor“. Sotsiaalsed ettevõtted saavad indu sellistest ühistest väärtustest nagu solidaarsus, sotsiaalne ühtekuuluvus, üksikisiku ülimuslikkus kapitali ees, sotsiaalne vastutus, demokraatlik juhtimine ja asjaolu, et juhinduta üksnes kasumist ja igasugune tulu investeeritakse ettevõttesse või ühiskonda.

Sotsiaalmajandus on niisiis teistsugune ettevõtlusviis, mis ühendab pidevalt üldisi huve, majandustulemusi, sotsiaalseid kaalutlusi ja demokraatlikku toimimist. Samas moodustavad sotsiaalsed ettevõtted siiski kümme protsenti kõigist Euroopa ettevõtetest, mis tähendab kahte miljonit ettevõtet ja kuut protsenti ELi tööhõivest. Sotsiaalmajandus on sellisena Euroopa sotsiaal-majandusliku mudeli oluline osa.

Sekretariaadi teenuseid pakub huvigrupile Euroopa mitmekesisuse rühm.

Downloads

Activity report of the “Social Economy Category”

Joint declaration

Activity report 2019