Sotsiaalmajanduse huvigrupp

Sotsiaalmajanduse huvigrupi liikmed kuuluvad Euroopa mitmekesisuse rühma ja tööandjate rühma ning nad esindavad ühistuid, vastastikuseid ühinguid, liite, sihtasutusi ja sotsiaalseid ettevõtteid.

 Huvigrupi eesmärk on edendada ja kaitsta sotsiaalmajanduse huvisid võimalikult laia avalikkuse ees. Soovitakse võita tunnustust sektori olulisele panusele Euroopa sotsiaalmajanduslikku arengusse ja Euroopa integratsiooniprotsessi edusse. Lisaks sellele on sotsiaalmajanduse huvigrupp korduvalt tõestanud oma tõhusust platvormina, hõlbustamaks vastastikust õppimist, parimate tavade vahetamist ning tihedat koostööd Euroopa institutsioonide ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega laiemalt. Aastate jooksul on sotsiaalmajanduse huvigrupp innustanud sotsiaalmajanduse temaatika süvalaiendamist komitee arvamustesse ja teistesse tegevustesse ning andnud tõuke reale komitee tellitud uuringutele kõnealuses valdkonnas.

Sekretariaadi teenuseid pakub huvigrupile Euroopa mitmekesisuse rühm.

Downloads

2021 work programme
Activity report of the “Social Economy Category”
Activity report 2019 - Social economy category
Joint declaration