Eelarve eest vastutav asepresident

This page is also available in

Image
Milena Angelova, EESC, Vice-president for Budget 2018-2020

Dr Milena Angelova on Bulgaaria Tööstuskapitali Ühingu (BICA) peasekretär alates 2002. aastast. Ta on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eelarve eest vastutav asepresident 2018.–2020. aasta ametiajal. Ta on komitee liige alates 2007. aastast, tööandjate rühma aseesimees alates 2010. aastast ja eelarverühma liige alates 2013. aastast. Ta on Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) tegevdirektori asetäitja alates 2011. aastast.

Komitee liikmena on ta aktiivselt tegutsenud äriringkondade huvide esindamisel, muuhulgas sellistes olulistes valdkondades nagu VKEde poliitika, äriühingu üldjuhtimine, kapitaliturgude liit, üldhuviteenuste edendamine, bürokraatia vähendamine, ettevõtluskeskkonna parandamine, võitlus varimajanduse vastu, töö tulevik, oskuste mittevastavus tööturu nõudlusele jne.

Milena Angelova on Bulgaaria majandus- ja sotsiaalnõukogu liige alates 2006. aastast ning on tuntud aktiivse osalejana otsustusprotsessides Bulgaarias ettevõtluskeskkonna parandamisega seotud valdkondades. Tal on põhjalikud eksperditeadmised äriühingute üldjuhtimise, ettevõtete sotsiaalse vastutuse, parema õigusloome, VKEde ja ettevõtluse edendamise, Euroopa fondide haldamise, oskuste tööturu nõudlusele mittevastavuse ning kvalifitseeritud tööjõu puuduse alal.

Enne Bulgaaria Tööstuskapitali Ühingusse tööle asumist kogus Milena Angelova kümne aasta jooksul suurepäraseid erialakogemusi äriühingutes, nagu Italcementi Group, ja turismi alal. Ta on Bulgaaria Teaduste Akadeemia majandusinstituudi vanemteadur ja töötas lektorina Varna Majandusülikoolis. Tema sulest on valminud üle 45 teadusliku publikatsiooni turustamise ja äriühingu üldjuhtimise vallas.

Downloads

Dr Milena Angelova