Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!

This page is also available in

«Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» (YEYS) αποτελεί την ετήσια εκδήλωση της ΕΟΚΕ για τους νέους. Ξεκίνησε το 2010 με στόχο να συνδέσει τους νέους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χρόνο, μαθητές ηλικίας 16-18 ετών από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες έρχονται στις Βρυξέλλες για δύο ημέρες και συνεργάζονται στην κατάρτιση ψηφισμάτων που εν συνεχεία διαβιβάζονται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα ψηφίσματα περιέχουν τις ιδέες, τις προτάσεις και τις ελπίδες τους για το μέλλον τους ως Ευρωπαίων πολιτών. Όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα ώστε να αποστείλουν τρεις μαθητές που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω εκδήλωση. Την επόμενη χρονιά θα μπορούσε να είναι το σχολείο σας!