Έρευνα και Καινοτομία

Η Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ) είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων. Αναγνωρίζοντας τούτο, η ΕΟΚΕ παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», του μεγάλης εμβέλειας προγράμματος Ε&Κ. Συμμετέχουμε επίσης στενά στο διάλογο για την Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, έννοια που αποσκοπεί στην ένταξη των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), ώστε από κοινού να βρούμε βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς λύσεις στις κοινωνιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα.