Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος για την επικοινωνία

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU
EESC Vice-President in charge of Communication Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

Ο Aurel Laurenţiu Plosceanu είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Ομάδας των Εργοδοτών της από το 2007. Ο κ. Plosceanu έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητες του συνόλου των τμημάτων της ΕΟΚΕ. Πριν από τον διορισμό του ως Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την επικοινωνία, διετέλεσε πρόεδρος του τμήματος «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώματα του πολίτη» (SOC) της ΕΟΚΕ, πρόεδρος της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Σερβίας, από το 2020 έως το 2023, και πρόεδρος της επιτροπής λογιστικού ελέγχου, από το 2015 έως το 2017.

Στην πατρίδα του τη Ρουμανία, ο κ. Plosceanu είναι, από το 2016, αντιπρόεδρος της Γενικής Ένωσης Βιομηχάνων Ρουμανίας (UGIR) και, από το 2007, πρόεδρος της Ένωσης Εργολάβων Οικοδομών Ρουμανίας (ARACO), η οποία είναι μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Οικοδομικών Επιχειρήσεων (FIEC).

Στις λοιπές προηγούμενες επαγγελματικές του εμπειρίες περιλαμβάνεται η θητεία του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ABC Asigurari Reasigurari SA, από το 2000 έως το 2007, του προέδρου της κοινωνικής κατοικίας των εργαζομένων στον τομέα των οικοδομών, από το 1999 έως το 2016, του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Τεχνικού Πανεπιστημίου Πολιτικών Μηχανικών του Βουκουρεστίου και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ρουμανίας (από το 2007 έως το 2011, σε αμφότερες τις θέσεις), του προέδρου της ρουμανικής ένωσης ΜΜΕ του τομέα των ασφαλίσεων, από το 2005 έως το 2007, και του συμπροέδρου της Συμμαχίας των Συνομοσπονδιών Εργοδοτών της Ρουμανίας, από το 2007 έως το 2013.

Ο κ. Plosceanu σπούδασε στο Ινστιτούτο Κατασκευών του Βουκουρεστίου και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Εθνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου «Nicolae Titulescu» του Βουκουρεστίου και ολοκλήρωσε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στην Ακαδημία Εθνικής Άμυνας.

Μέλος των τμημάτων SOC και REX.

Εισηγητής, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων γνωμοδοτήσεων:

Downloads

Aurel Laurenţiu Plosceanu: EESC Vice-President for Communication - bio note (April 2023)
Statement at the round table discussion on the theme Future of the EU: Social, competitive and sustainable
Declaration of interests