Ομάδα των Εργαζομένων (Ομάδα II)

This page is also available in

Η Ομάδα των Εργαζομένων (Ομάδα ΙΙ) απαρτίζεται από εκπροσώπους εθνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, συνομοσπονδιών και κλαδικών ομοσπονδιών. Τα μέλη της εκπροσωπούν περισσότερες από 80 συνδικαλιστικές οργανώσεις, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΕΣΣΟ) ή στις κλαδικές ομοσπονδίες της.

Μολονότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο αποτελεί παράδειγμα για πολλές περιοχές του πλανήτη, εξακολουθεί να υπάρχει υπερβολικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων που βιώνουν δυσχέρειες ή κοινωνικό αποκλεισμό λόγω φτώχειας, διακρίσεων, έλλειψης εκπαίδευσης ή άλλων μειονεκτημάτων.

Βασικές προτεραιότητες της Ομάδας II ήταν ανέκαθεν η πλήρης απασχόληση, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων στην Ευρώπη και η ευημερία όλων των πολιτών της ΕΕ, καθώς και των εργαζομένων και των οικογενειών τους σε άλλες ηπείρους.

Η Ομάδα είναι σταθερά προσηλωμένη στη διεύρυνση και την ενίσχυση της ΕΕ, ως χώρου ευημερίας, ελευθερίας και δημοκρατίας, αμοιβαίας στήριξης, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής, και επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ