Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής διοργανώνονται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), την COPA-COGECA και την IFOAM Organics Europe. Τα βραβεία αυτά αποσκοπούν στην αναγνώριση της αριστείας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων, με την επιβράβευση των καλύτερων και πιο καινοτόμων παραγόντων της βιολογικής παραγωγής της ΕΕ.

Τα βραβεία αποτελούν το πρώτο παράδειγμα πανευρωπαϊκών βραβείων βιολογικής παραγωγής και έχουν σχεδιαστεί ώστε να δώσουν συνέχεια στο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής που ενέκρινε η Επιτροπή στις 25 Μαρτίου 2021. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, για να τονωθεί η βιολογική παραγωγή θα πρέπει να αυξηθεί η καταναλωτική ζήτηση για βιολογικά προϊόντα. Αυτό προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει συνεπώς τη θεσμοθέτηση ετήσιων βραβείων για την αναγνώριση της αριστείας στην αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων. Τα βραβεία αυτά θα απονεμηθούν για πρώτη φορά το 2022.

Η ΕΟΚΕ πρωτοστατεί εδώ και χρόνια στην προώθηση μιας πιο βιώσιμης και ολοκληρωμένης πολιτικής τροφίμων στην ΕΕ. Ειδικότερα, στη γνωμοδότησή της σχετικά με το σχέδιο δράσης, που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τον ρόλο της βιολογικής γεωργίας στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και θεωρεί ότι το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής αποτελεί στέρεη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα των βιολογικών προϊόντων. Η ΕΟΚΕ φρονεί επιπλέον ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα οφέλη και τις προκλήσεις που συνδέονται με τα βιολογικά προϊόντα μέσω κατάλληλων μέτρων ενημέρωσης και επιθυμεί επομένως να συμμετέχει σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιολογική παραγωγή, όπως η ετήσια Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ και τα βραβεία αριστείας σε όλους τους τομείς της αλυσίδας των βιολογικών τροφίμων.

Η ΕΟΚΕ προσκλήθηκε να συμμετάσχει στον επίσημο εορτασμό της πρώτης Ημέρας Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ, παρουσία του Επιτρόπου Janusz Wojciechowski, στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, και περιλαμβάνεται μεταξύ των συνδιοργανωτών των Ευρωπαϊκών Βραβείων Βιολογικής Παραγωγής, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τρία βραβεία.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής περιλαμβάνουν επτά κατηγορίες και οκτώ βραβεία. Απονέμονται σε διάφορους παράγοντες ολόκληρης της αλυσίδας αξίας των βιολογικών προϊόντων, οι οποίοι ανέπτυξαν ένα εξαίρετο, καινοτόμο και βιώσιμο έργο που αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση.


Oliver Röpke, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ:

Η ζήτηση βιολογικών τροφίμων αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Οι καταναλωτές επιθυμούν να τρέφονται καλύτερα και πιο υγιεινά, κάτι που αποβαίνει προς όφελος τόσο του οργανισμού μας όσο και του πλανήτη μας αλλά δεν αποτελεί επιλογή διαθέσιμη σε όλους, ελλείψει πρόσβασης σε ορισμένα βιολογικά τρόφιμα. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής αποτελούν αναγνώριση της καινοτομίας, του ζήλου και της αφοσίωσης εκείνων που είναι πραγματικοί υπέρμαχοι των βιολογικών τροφίμων και της βιολογικής παραγωγής στην ΕΕ και τα καθιστούν πιο προσιτά στον μέσο καταναλωτή.


Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα των Ευρωπαϊκών Βραβείων Βιολογικής Παραγωγής και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο χάσταγκ #EUOrganic.