Δράση για το κλίμα

This page is also available in

Η υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή σήμανε μια νέα εποχή παγκόσμιας συνεργασίας για τον κλιματικό μετριασμό και την προσαρμογή προκειμένου η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας να μην υπερβεί τους 2 ºC. Η ΕΟΚΕ είναι ιδιαίτερα ενεργή σε κλιματικά ζητήματα στηρίζοντας τη Συμφωνία του Παρισιού, διοργανώνοντας συναντήσεις για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας πολιτών. Η ΕΟΚΕ καταρτίζει γνωμοδοτήσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως η κλιματική δικαιοσύνη, η δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και η ανάγκη πολυμερούς και πολυεπίπεδης συνεργασίας για την κλιματική διακυβέρνηση. Η ΕΟΚΕ συμμετέχει στις ετήσιες Διασκέψεις των Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και σε συνόδους κορυφής της κοινωνίας πολιτών για το κλίμα, οι οποίες συγκεντρώνουν μη κρατικούς φορείς.