EESC Info

  • Danuta Hübner: H ψήφος μετράει
  • Ψηφίστε τον Ιούνιο του 2024: Η ΕΟΚΕ καλεί τους Ευρωπαίους να ψηφίσουν για μια ενωμένη και δημοκρατική Ευρώπη
  • Régis Genté: Η παραπληροφόρηση θα επιτύχει εάν ο στόχος της είναι αδύναμος
  • Στεγαστική κρίση – Η ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ να αναλάβει δράση
  • Εβδομάδα της κοινωνίας των πολιτών: Η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών καθορίζει το θεματολόγιο των μελλοντικών ηγετών της ΕΕ
  • Το «Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ» για την ψυχική υγεία στο Ίδρυμα Τρίτης Ηλικίας της Ιρλανδίας
  • Christian Moos: Δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποσύρει την οδηγία
  • Bruno Kaufmann: Γιατί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών διαδραματίζει πολύ πιο καθοριστικό ρόλο απ’ ό,τι πιστεύουμε
 • Σε αυτό το τεύχος:

  • Η Εβδομάδα της κοινωνίας των πολιτών (#CivSocWeek) έρχεται στις 4-7 Μαρτίου
  • Emilie Prouzet: Μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, χαρτογράφηση παραγόντων και φορέων για τη χάραξη της μελλοντικής πορείας
  • Ana Gomes: Πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η ακροδεξιά στην Ευρώπη: αίτια της ανόδου και τρόπος αντιμετώπισης
  • Ουκρανία, δύο χρόνια μετά
 • Σε αυτό το τεύχος:

  • Στη μνήμη του Jacques Delors, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απότιση φόρου τιμής από τον Sébastien Maillard, διευθυντή του Ινστιτούτου Jacques Delors, και τον Lorenzo Consoli, ανταποκριτή στην ΕΕ
  • COP28: Η κοινωνία των πολιτών θα ασκήσει πιέσεις για εντονότερη δράση με στόχο τη διάσωση του κλίματος
  • Ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας: ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ
  • Η ΕΟΚΕ ζητεί την εντατικοποίηση των πολιτικών προσπαθειών για την εξάλειψη του φαινομένου των αστέγων
 • Σε αυτό το τεύχος:

  • Willem Vriesendorp: «COP28: Τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε!»
  • Σεμινάριο «Συνδέοντας την ΕΕ 2023»: Η παραπληροφόρηση και η έλλειψη ενδιαφέροντος αποτελούν τα κύρια αίτια του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές
  • Robert Sermek: Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να ψηφίσουμε στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024
 • Σε αυτό το τεύχος:

  • Η ΕΟΚΕ γιορτάζει την επιτυχία της Πρωτοβουλίας Πολιτών «Fur Free Europe»
  • Οι νικητές της ΕΟΚΕ για το 2023 στα βραβεία βιολογικής παραγωγής της ΕΕ: από την Ιρλανδία, τη Γερμανία και την Αυστρία
  • Ewa Ewart: «Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να προστατεύσουμε το πλέον πολύτιμο αγαθό μας: το ζωογόνο, γλυκό και καθαρό νερό!»
  • Μαρία Νικολοπούλου: Ζητούμε μία συνολική στρατηγική για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Σε αυτό το τεύχος:

  • Εξάλειψη των ηλικιακών διακρίσεων: η ΕΟΚΕ προτρέπει να κράτη μέλη της ΕΕ να καταρτίσουν μια νέα στρατηγική για τους ηλικιωμένους
  • Η ΕΟΚΕ θέτει τα ύδατα στο θεματολόγιο της ΕΕ με τη διατύπωση των πρώτων συγκεκριμένων προτάσεων για μια «Γαλάζια Συμφωνία»
  • Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής 2023: Η ΕΟΚΕ ανακοινώνει τους τελικούς υποψηφίους
  • Η ΕΟΚΕ προτείνει ενωσιακή ρύθμιση για τον περιορισμό της διαφήμισης μέσω επηρεαστών
  • Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – η ΕΟΚΕ προτείνει μια «εταιρεία ηλεκτρισμού» για την αγορά και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας
  • Η ΕΕ θα πρέπει να απαγορεύσει τα μη επισκευάσιμα προϊόντα
  • Η ΕΟΚΕ προτείνει τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επισιτιστικής Πολιτικής
  • Οι νέοι: θύματα διακρίσεων αποκλειστικά και μόνο λόγω ηλικίας
  • Boško Savković: Δεν είμαι ο Τσε Γκεβάρα, είμαι απλά ένας πολίτης που θέλει να ζει σε μια ασφαλή χώρα
  • Pietro De Lotto: Αντιμέτωπη με τις προκλήσεις στον τομέα των υδάτων, η ΕΕ χρειάζεται μια Γαλάζια Συμφωνία
 • Σε αυτό το τεύχος:

  • Η ΕΟΚΕ ζητεί τη θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που συνδέονται με την εργασία
  • Thierry Libaert: Για ένα πραγματικό ευρωπαϊκό δικαίωμα επισκευής
  • Oleksandra Matviichuk: Η Ουκρανία θα καταστήσει το ΝΑΤΟ ισχυρότερο
  • Jan Dirx: Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
 • Σε αυτό το τεύχος:

  • Γνώμονας του προγράμματος του νέου Προέδρου της ΕΟΚΕ είναι η δημοκρατία
  • Ο Aurel Laurenļiu Plosceanu από τη Ρουμανία είναι ο νέος Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος για την επικοινωνία
  • Ο Πολωνός Krzysztof Pater είναι ο νέος αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος για τον προϋπολογισμό
  • Τα πρόσωπα της νέας ηγεσίας της ΕΟΚΕ