Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και αλιεία

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί βασική πολιτική της ΕΕ παρέχοντας βιώσιμη προσφορά ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων για 500 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ σε προσιτές τιμές, διασφαλίζοντας ένα εύλογο επίπεδο εισοδήματος για 11 εκατομμύρια αγρότες της ΕΕ και διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές.

Η ΚΓΠ έχει ωφελήσει την Ευρώπη και τους πολίτες της ΕΕ τα τελευταία 60 χρόνια. Ωστόσο, ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ από τότε που ξεκίνησε η ΚΓΠ το 1962. Η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους, η λειψυδρία, η ερήμωση των αγροτικών περιοχών και τα εμπόδια στην ανανέωση των γενεών είναι μερικές από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή γεωργία.

Μέσω του τμήματος «Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον» (NAT) εργαζόμαστε για την προώθηση της αειφόρου γεωργίας και της ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο προτείνοντας αποτελεσματικότερα μέτρα πολιτικής και πιθανές λύσεις για την επίτευξη περιβαλλοντικής προστασίας και αποδοτικότερης χρήσης των φυσικών πόρων στη γεωργία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, την παροχή συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, τη στήριξη των μικροκαλλιεργητών, των γυναικών και των νέων, την ασφάλεια της εγγείου ιδιοκτησίας και τον εφοδιασμό με ασφαλή, υψηλής ποιότητας τρόφιμα. Ζητούμε επίσης μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των τμημάτων της ΕΕ με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών ενόψει της επιταχυνόμενης διαδικασίας αστικοποίησης στην Ευρώπη.