Κατηγορία «ελευθέρια επαγγέλματα»

This page is also available in

Το Σεπτέμβριο του 2017, η ΕΟΚΕ συγκρότησε επισήμως την Κατηγορία «ελευθέρια επαγγέλματα» που συγκεντρώνει μέλη της ΕΟΚΕ που εκπροσωπούν επαγγελματικές ενώσεις ή είναι τα ίδια επαγγελματίες. Η κατηγορία θα αρχίσει τις εργασίες της την 1η Ιανουαρίου 2018. Στην κατηγορία συμπεριλαμβάνονται μέλη από έξι κράτη μέλη που καλύπτουν τον βορρά, τον νότο, την ανατολή και τη δύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κατηγορία συνεδριάζει τρεις φορές κάθε χρόνο για να παρακολουθεί και να συζητά σχετικά με τις τελευταίες πολιτικές και νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επηρεάζουν την άσκηση των ελευθέριων επαγγελμάτων. Μέχρι σήμερα η δραστηριότητα αυτή ασκούνταν από τα μέλη Κατηγορίας που περιελάμβανε επίσης μέλη από τους τομείς των ΜΜΕ και της βιοτεχνίας. Η απόφαση δημιουργίας ξεχωριστής Κατηγορίας για τα ελευθέρια επαγγέλματα αποδεικνύει την ανανεωμένη προσήλωση στον στόχο της Κατηγορίας καθεαυτό: να εξασφαλιστεί ότι τα επαγγέλματα ασκούνται σε κοινή βάση που θα εξασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα έτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας «Πολυμορφία Ευρώπη» στη Ρώμη με τίτλο «Τα ελευθέρια επαγγέλματα, μοχλός ανάπτυξης της Ευρώπης: προς ένα Ευρωπαϊκό Μανιφέστο για τους Επαγγελματίες» μπορεί να θεωρηθεί θεμέλιος λίθος για τη μελλοντική δραστηριότητα της Κατηγορίας και συμβολή στη νέα μέθοδο εργασίας των πλατφορμών που επιτρέπει στους ευρωπαίους φορείς να συνεισφέρουν στη διαδικασία.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society