Τμήμα «Εξωτερικές σχέσεις» (REX)

This page is also available in

Η βασική δραστηριότητα του τμήματος «Εξωτερικές σχέσεις» (REX) περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εξωτερικών δραστηριοτήτων της ΕΕ με τη διεξαγωγή διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις τρίτες χώρες και περιφέρειες με τις οποίες η ΕΕ έχει επίσημες σχέσεις, ιδίως στις υποψήφιες χώρες και στη γειτονία της ΕΕ. Το τμήμα παρακολουθεί ενεργά τις εμπορικές και αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ.

Οι δραστηριότητες όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΟΚΕ διεξάγονται κυρίως ως ανταπόκριση σε εντολές που προκύπτουν από διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΕ με τρίτες χώρες ή από αποφάσεις συνόδων κορυφής των αρχηγών κρατών. Το τμήμα REX συνεργάζεται με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (χώρες ΑΚΕ), τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), τον Καναδά, τους ευρωμεσογειακούς εταίρους, την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, την Τουρκία, τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Κορέα.

Downloads

Report on the activities of the Section for External Relations during the 2018-2020 term

Work programme of the External Relations Section for the mandate October 2020 – April 2023

Update of the work programme 2022