Κατηγορία «Καταναλωτές και περιβάλλον»

This page is also available in

Η κατηγορία «Καταναλωτές και περιβάλλον» απαρτίζεται επί του παρόντος από μέλη τα οποία προέρχονται όλα από την Ομάδα «Πολυμορφία Ευρώπη» (Ομάδα III), και εκ των οποίων τα περισσότερα είτε εκπροσωπούν οργανώσεις καταναλωτών και περιβαλλοντικές οργανώσεις είτε είναι εμπειρογνώμονες στους εν λόγω τομείς.

Ο κυριότερος στόχος της κατηγορίας αυτής είναι να συζητά έγγραφα που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών και η προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις εργασίες της ΕΟΚΕ. Πρόκειται για ένα φόρουμ όπου οι συμμετέχοντες συζητούν τις πολιτικές που εφαρμόζονται στις χώρες από τις οποίες προέρχονται.

Τα καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της κατηγορίας καλύπτονται από την Ομάδα «Πολυμορφία Ευρώπη».

Downloads

Article 54 Internal Rules