Σχέσεις με τις εθνικές Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΕΟΚΕ συντονίζει ένα δίκτυο εθνικών οικονομικών και κοινωνικών επιτροπών (ΟΚΕ), με το οποίο η ΕΟΚΕ μοιράζεται την αποστολή και το σκοπό της: όλες συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων αρχών. Στα περισσότερα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ υφίσταται εθνική οικονομική και κοινωνική επιτροπή που εξασφαλίζει τη συμμετοχή των οικονομικών και των κοινωνικών φορέων στη δημόσια λήψη αποφάσεων.

Οι άτυπες «Ετήσιες συνεδριάσεις των Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων των ΟΚΕ της ΕΕ και της ΕΟΚΕ» έχουν καταστεί ο κύριος πυλώνας αυτής της μακροχρόνιας και διαρθρωμένης συνεργασίας. Αποσκοπούν στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις τρέχουσες εργασίες των αντιστοίχων οργάνων και στην αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και στη συζήτηση σχετικά με επίκαιρα ευρωπαϊκά ζητήματα και θέματα αρμοδιότητας όλων των ΟΚΕ.

Υπό το φως της εξελισσόμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, του τεχνολογικού μετασχηματισμού και της ολοένα αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης, η ανάγκη για πιο εξειδικευμένη συνεργασία, επικεντρωμένη στα μείζονα τρέχοντα ευρωπαϊκά ζητήματα, κατέστη επιτακτικότερη. Η ετήσια συνάντηση των προέδρων και των γενικών γραμματέων καταλήγει συνήθως σε κοινή δήλωση που περιέχει συγκεκριμένες συστάσεις και προτάσεις επί πολιτικών της ΕΕ, οι οποίες απευθύνονται στους προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Σε πιο πρακτικό επίπεδο, η συνεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ομάδας «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» της ΕΟΚΕ, σε τακτικές κοινές συνεδριάσεις και σεμινάρια για επίκαιρα ζητήματα, καθώς και μέσω της κοινής πύλης CESlink.

Παρότι η οργανωτική δομή, η σύνθεση και οι μέθοδοι εργασίας των εθνικών ΟΚΕ ποικίλλουν σημαντικά, η συνεργασία τους με την ΕΟΚΕ αποτελεί έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο να έρθει το «θεματολόγιο των Βρυξελλών» πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες και να βελτιωθεί περαιτέρω η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ενωσιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι σχέσεις και ο διάλογος με τις ΟΚΕ τρίτων χωρών παρακολουθούνται από το τμήμα «Εξωτερικές σχέσεις» (REX) της ΕΟΚΕ. Το τμήμα REX συνεργάζεται με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (χώρες ΑΚΕ), τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), τον Καναδά, τους ευρωμεσογειακούς εταίρους, την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, την Τουρκία, τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Κορέα. Στις ετήσιες Διασκέψεις κορυφής της Euromed συμμετέχουν εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών επιτροπών ή παρεμφερών οργανισμών, εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων οικονομικών και κοινωνικών ομάδων συμφερόντων και ΜΚΟ από χώρες που είναι μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο.