Κατηγορία «Μεταφορές»

«Μεταφορές, συνδέοντας την Ευρώπη»

Πρωταρχικός στόχος της κατηγορίας «Μεταφορές» είναι να λειτουργεί ως φόρουμ συζήτησης και μάθησης για όλα τα μέλη της ΕΟΚΕ που ενδιαφέρονται για τα θέματα μεταφορών. Όλοι οι φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη της «αλυσίδας μεταφορών» καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτή προκειμένου να μοιράζονται την εμπειρία τους με συναδέλφους. Συνεπώς, η εν λόγω κατηγορία εισάγει μια επιπλέον διάσταση στις συζητήσεις που διεξάγονται στα διάφορα όργανα της ΕΟΚΕ. Κατά κανόνα, η κατηγορία «Μεταφορές» συνεδριάζει έπειτα από κάθε συνεδρίαση του τμήματος «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών» (τμήμα TEN) με στόχο την ανασκόπηση της προόδου που έχει επιτευχθεί και τη συζήτηση φακέλων κρίσιμης σημασίας που έχουν ενδεχομένως υποβληθεί στο τμήμα. Επιπλέον, η κατηγορία «Μεταφορές» συγκαλεί τρεις έκτακτες συνεδριάσεις ετησίως, οι οποίες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα. Πέραν αυτού, τα μέλη της τηρούνται ενήμερα για τις εξελίξεις και τα ζητήματα που αφορούν τον τομέα μεταφορών της ΕΕ σε καθημερινή βάση. Τα μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ειδικές εκπαιδευτικές περιοδείες.