Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας (ΠΑΕ)

Στόχος του Παρατηρητηρίου της Αγοράς Εργασίας (ΠΑΕ) είναι να εντοπίζει και να αναλύει τις τάσεις και τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στο έργο της ΕΟΚΕ και του τμήματος «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC).

Το ΠΑΕ δραστηριοποιείται από το 2007. Στα μέλη του περιλαμβάνονται ο πρόεδρος και δύο αντιπρόεδροι από το τμήμα SOC, εκ περιτροπής κάθε δυόμισι χρόνια από τις Ομάδες των Εργοδοτών, των Εργαζομένων και «Ευρώπη της Πολυμορφίας». Για να διασφαλιστούν συνέργειες στο πλαίσιο της ΕΟΚΕ, το ΠΑΕ έχει μέλη από όλα τα τμήματα της ΕΟΚΕ.

Η αγορά εργασίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ υφίσταται εκ βάθρων μετασχηματισμό όσον αφορά τις δομές, τους μηχανισμούς και τις εργασιακές σχέσεις της. Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού αυτού βρίσκονται διάφορα φαινόμενα, τα οποία το ΠΑΕ περιλαμβάνει στην ανάλυσή του. Το Παρατηρητήριο εξετάζει τις προκλήσεις και τις τάσεις της αγοράς εργασίας, συλλέγει παραδείγματα ορθών πρακτικών και εκπονεί εκθέσεις ή μελέτες για επίκαιρα θέματα. Διοργανώνει επίσης δημόσιες εκδηλώσεις καθώς και εσωτερικές συναντήσεις, προωθώντας τη συζήτηση μεταξύ θεσμικών οργάνων, κοινωνικοεπαγγελματικών φορέων, οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Δραστηριοποιείται σε διάφορα βασικά θέματα όπως η απασχόληση των νέων, η ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας, η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης και του οικολογικού προσανατολισμού της οικονομίας στην απασχόληση και τις δεξιότητες, καθώς και στη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Downloads

Priorities and working methods of the Labour Market Observatory (LMO) in the 2023 – 2025 half-term of office
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2020-2023
LMO work programme 2020-2023
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020
LMO work programme 2018-2020_EN
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office