Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό

EESC vice president in charge of budget - Krzysztof Pater

Ο Krzysztof Pater είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) από το 2006. Από το 2008 έως το 2010, διετέλεσε πρόεδρος του τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) και, από το 2010 έως το 2013 και από το 2018 έως το 2020, πρόεδρος του Παρατηρητηρίου της Αγοράς Εργασίας (ΠΑΕ).

Στην πατρίδα του την Πολωνία, ο Krzysztof Pater διαδραμάτισε εξέχοντα ρόλο στη μεταρρύθμιση του πολωνικού συνταξιοδοτικού συστήματος στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και συνέβαλε στη διαμόρφωση της έννοιας των χρηματοδοτούμενων πυλώνων στο νέο σύστημα. Εργάστηκε επίσης στον νεοσυσταθέντα συνταξιοδοτικό τομέα και, κατόπιν, τόσο ως ανεξάρτητος σύμβουλος σε δημόσια, επιστημονικά και ιδιωτικά ιδρύματα όσο και ως πανεπιστημιακός.

Τον Νοέμβριο του 2001, ο κ. Pater διορίστηκε υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής και, τον Μάιο του 2004, ανέλαβε καθήκοντα ως υπουργός Κοινωνικής Πολιτικής της πολωνικής κυβέρνησης. Από τον Ιανουάριο του 2006 έως τον Νοέμβριο του 2015, διετέλεσε επίσης μόνιμος σύμβουλος της πολωνικής κοινοβουλευτικής επιτροπής κοινωνικής πολιτικής και, από τον Ιανουάριο του 2016, είναι μόνιμος σύμβουλος της πολωνικής κοινοβουλευτικής επιτροπής αναφορών της Πολωνίας.

Ο κ. Pater είναι ενεργό μέλος της Πολωνικής Ένωσης Προσκόπων και Οδηγών (ZHP) επί περισσότερα από 45 έτη και πέρυσι έγινε πρόεδρός της. Το 2005, του απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός της Αξίας από τον Πρόεδρο της Πολωνίας ως επιβράβευση του εκπαιδευτικού έργου που επιτελεί με παιδιά και νέους.

Ο κ. Pater κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας (SGH).

Μέλος των τμημάτων ECO και REX.

Εισηγητής, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων γνωμοδοτήσεων:

Downloads

Krzysztof PATER: Vice-President in charge of Budget - Mandate 2023-2025 - BIO
Speech Krzysztof Pater at inaugural session
Declaration of Interest - Krzysztof Pater