Πολιτικές

This page is also available in

Η ΕΟΚΕ δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τις κοινωνικές υποθέσεις έως την οικονομία και τη νομισματική πολιτική, την ενέργεια και τη βιωσιμότητα. Οι τομείς στους οποίους πρέπει να ζητείται η γνώμη της καθορίζονται από τις Συνθήκες.

Στη ενότητα «Επίκαιρα θέματα» παρουσιάζονται συγκεκριμένα θέματα και πρωτοβουλίες που επεξεργάζεται επί του παρόντος η ΕΟΚΕ. Αφορούν τα εξής: