You are here

Regulamin wewnętrzny i kodeks postępowania członków EKES-u.

Marzec 2019 r.

Niniejsza wersja regulaminu wewnętrznego i kodeksu postępowania członków EKES-u została przyjęta przez Zgromadzenie Plenarne EKES-u w dniu 20 lutego 2019 r. Teksty te weszły w życie z dniem 15 marca 2019 r.

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC

See also