Kategoria „MŚP, rzemiosło i przedsiębiorstwa rodzinne”

Kategoria „Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), rzemiosło i przedsiębiorstwa rodzinne” składa się obecnie z członków Komitetu należących do Grupy Pracodawców i Grupy Innych Podmiotów.

Obsługę sekretariatu kategorii zapewnia Grupa Pracodawców.

Priorytety:

Nadrzędnym celem kategorii jest monitorowanie wszystkich kwestii związanych z polityką wobec MŚP, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specjalne potrzeby przedsiębiorstw rodzinnych i rzemieślniczych. Chcemy skupić się na tych kluczowych podmiotach gospodarczych i społecznych.

W ostatniej dekadzie MŚP pomagały wspierać inwestycje, a zarazem utrzymywały poziom zatrudnienia i przezwyciężały, często z dużym trudem, ograniczenia finansowe związane z ograniczonym rynkiem kredytów i nieuczciwymi praktykami opóźnień w płatnościach.

Mimo wszystko MŚP pozostają podstawą gospodarki europejskiej. W ostatnich latach mierzą się z nowymi warunkami gospodarczymi i przemysłowymi. W najbliższej przyszłości będą musiały stawiać czoła wielu wyzwaniom. Potrzebne są innowacje i cyfryzacja, umiejętności zawodowe i łatwiejszy dostęp do rynków finansowych. Należy radykalnie zmniejszyć nadmierne regulacje i obciążenia administracyjne.

Należy dostosować nieaktualną definicję MŚP, tak by odzwierciedlała zróżnicowany obecnie charakter tego rodzaju przedsiębiorstw.

Kolejną kwestią, którą należy się zająć, jest pojęcie „rzemiosła”. Należy postrzegać zakłady rzemieślnicze jako posiadające wartościową umiejętność produkcji na zamówienie. W związku z tym to nie rozmiar przedsiębiorstwa powinien decydować o tym, czy może być ono (zgodnie z prawem) sklasyfikowane jako przedsiębiorstwo rzemieślnicze.