Sekcja Stosunków Zewnętrznych (REX)

This page is also available in

Podstawowa działalność Sekcji Stosunków Zewnętrznych (REX) obejmuje monitorowanie działań zewnętrznych UE przez dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w państwach trzecich i w regionach, z którymi UE utrzymuje oficjalne stosunki, zwłaszcza w państwach kandydujących i w sąsiedztwie UE. Sekcja aktywnie śledzi unijne polityki handlu i rozwoju.

Stosunki zewnętrzne EKES-u stanowią przede wszystkim odpowiedź na mandaty otrzymane na mocy porozumień międzynarodowych podpisanych przez UE z państwami trzecimi lub decyzji podjętych na szczytach przywódców państw. Sekcja REX współpracuje z państwami AKP, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, partnerami eurośródziemnomorskimi, Ukrainą, Gruzją, Mołdawią, Turcją, państwami Bałkanów Zachodnich, Rosją, Chinami, Japonią i Koreą.

Downloads

Work programme of the External Relations Section for the mandate October 2020 – April 2023