Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego (NAT)

Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego (NAT) odpowiada za wiele różnych kwestii, takich jak wspólna polityka rolna (WPR), zrównoważona gospodarka żywnościowa, ochrona środowiska, gospodarka o obiegu zamkniętym, realizacja celów zrównoważonego rozwoju i zmiana klimatu.

Jakość powietrza, różnorodność biologiczna, gospodarka odpadami, rybołówstwo, leśnictwo, rolnictwo ekologiczne, bezpieczeństwo żywności, dobrostan zwierząt i ochrona ludności to niektóre z kwestii, którymi się zajmujemy.

Oprócz sporządzania opinii Sekcja organizuje również liczne wysłuchania i konferencje w celu zapoznania się z poglądami społeczeństwa obywatelskiego. Ma rozbudowaną sieć kontaktów w instytucjach europejskich i władzach krajowych, a także wśród partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

Jesteśmy przekonani, że lepsza polityka rolna i polityka ochrony środowiska mogą dostarczyć rozwiązań dla kryzysu gospodarczego, który wywiera tak negatywny wpływ na europejski wzrost, zatrudnienie oraz siłę nabywczą.

Musimy ochronić 40 mln miejsc pracy w sektorze rolnym, utrzymać nasze lasy i obszary wiejskie oraz ograniczyć marnotrawienie żywności, gdyż jedna trzecia produkowanej przez nas żywności trafia obecnie do kosza.

Mając to na uwadze, ostatnie prace Sekcji dotyczą takich praktycznych kwestii jak reforma WPR, wyważony rozwój terytorialny, zrównoważone systemy żywnościowe, wdrażanie porozumienia klimatycznego z Paryża oraz przestawienie się na bardziej zrównoważoną europejską przyszłość.

Downloads

NAT work programme 2023-2025
End of mandate report 2020-2023 NAT section
NAT secretariat – organigram 2024