You are here

Press releases

Displaying 1 - 10 of 408

Pages

18/02/2019
Reference number: 
4 / 2019

The European Economic and Social Committee (EESC), the EU house of organised civil society, represented by its Diversity Europe Group, met at Queen's University in Belfast on 15 February 2019 to take stock of the Brexit process and focus on its consequences for the Northern Ireland peace process.

24/01/2019
Reference number: 
3 / 2019

The January plenary session of the European Economic and Social Committee (EESC) hosted a debate with the Romanian Prime Minister Vasilica-Viorica Dăncilă on the priorities of the Romanian EU presidency for the first semester of 2019. EESC President Luca Jahier underlined how important it was, on the eve of the EU elections, to restore the trust of the European people in politics.

10/12/2018
Reference number: 
56 / 2018

Podmioty niepaństwowe i podmioty szczebla niższego niż krajowy odgrywają do tej pory decydującą rolę w działaniach na rzecz klimatu, lecz często napotykają niemożliwe do przezwyciężenia przeszkody. Na konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach w dniach 2–14 grudnia 2018 r. przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) Luca Jahier podkreślił, jak pilnie potrzebne jest przeciwdziałanie zmianie klimatu, i zwrócił uwagę na fakt, że Europa musi przyjąć nowy mechanizm zrównoważonego rozwoju obejmujący sprawowanie rządów z udziałem wielu stron.

06/12/2018
Reference number: 
55 / 2018

Thirty-three schools from across Europe will come to Brussels next March to debate their views, hopes and expectations about the forthcoming European elections. They will come up with three proposals encapsulating their generation's topmost priorities for European Parliament to tackle. The European Economic and Social committee (EESC) will make sure they reach the law-makers.

Pages