Press releases

Pages

Displaying 1 - 10 of 261
29/08/2019
Reference number: 
37/2019

Ostateczny termin składania wniosków: 6 września

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zaprasza organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obywateli w całej Unii Europejskiej do zgłaszania kandydatur do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego, będącej sztandarowym wyróżnieniem przyznawanym przez Komitet. W tym roku uhonorowane zostaną inicjatywy, które przeciwdziałają stereotypom związanym z płcią, promując równe szanse dla kobiet i mężczyzn oraz równe traktowanie płci we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego.

18/07/2019
Reference number: 
35/2019

The 18 July plenary session of the European Economic and Social Committee (EESC) in Brussels played host to PR 35/2019, Finland's Minister of Social Affairs and Health, who presented the programme of the Finnish EU presidency. This includes a special focus on sustainability and the wellbeing of citizens. Minister Pekonen also listed enhancing the rule of law and EU values among its other priorities.

08/07/2019
Reference number: 
34/2019

Corporate taxes could the the most harmful form of taxation to economic growth. Contrary to public perception, there has been no reduction in corporate tax revenues in relation to GDP in the last 40 years. Countries that have reduced their corporate tax rates in recent years have seen increases in investment in the following years. There is no race to the bottom, rather to a middle range of some 20% corporate tax rate and revenues are stable or even increasing.

20/06/2019
Reference number: 
32/2019

The fight against climate change and the promotion of sustainable energy were high on the agenda at the June plenary session of the European Economic and Social Committee (EESC). At the end of the mandate of the current European Commission, Commissioner Maroš Šefčovič, Vice-President responsible for the Energy Union and EESC President, Luca Jahier engaged in a fruitful discussion on the future of Europe and took a firm stand: citizens must continue to be involved and consulted in the decisions on the transition to a carbon-neutral society.

11/06/2019
Reference number: 
29/2019

Zgodnie z nowym badaniem zleconym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny usługi transgraniczne przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i do wzrostu gospodarczego. Przynoszą one pozytywne wyniki wszystkim krajom UE, w odniesieniu do różnych rodzajów miejsc pracy – zarówno tych wymagających dużych nakładów pracy, jak i wiedzy fachowej. Z dokumentu tego wynika, że unikanie rygorystycznych przepisów na wewnętrznym rynku usług transgranicznych jest korzystne dla gospodarki UE.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Reference number: 
28/2019

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Tematem tego roku jest: Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i gospodarce. Nagroda zostanie przyznana za nowatorskie inicjatywy i projekty mające na celu walkę o równość szans dla kobiet i mężczyzn oraz ich równe traktowanie we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego.

Pages