Kategoria „Transport”

„Transport, łączenie Europy”: Celem Kategorii „Transport” jest zapewnianie platformy dyskusji i wiedzy dla członków EKES-u zainteresowanych tą tematyką. Przedstawiciele wszystkich podmiotów i zainteresowanych stron łańcucha transportu mogą uczestniczyć w tym forum i dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi kolegami. Kategoria ta nadaje więc dodatkowy wymiar dyskusjom w różnych organach EKES-u. Członkowie Kategorii „Transport” zwykle spotykają się po każdym posiedzeniu Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN), aby dokonać przeglądu postępów i omówić kluczowe kwestie, które zostały przedłożone sekcji. Ponadto zbierają się oni na trzech nadzwyczajnych posiedzeniach rocznie, poświęconych konkretnym zagadnieniom. Co więcej, są oni codziennie informowani o zagadnieniach związanych z transportem w UE. Mają również możliwość udziału w konkretnych wizytach studyjnych.