Członkowie i Grupy

EKES liczy 329 członkiń i członków ze wszystkich państw członkowskich UE, którzy mianowani są na pięcioletnią odnawialną kadencję. Obecna kadencja, która rozpoczęła się w październiku 2015 r., będzie trwać do września 2020 r. Członkowie są wyznaczani przez rządy krajowe i mianowani przez Radę Unii Europejskiej. Zachowują oni niezależność i wypełniają obowiązki w interesie wszystkich obywateli UE. Ich liczba na kraj jest proporcjonalna do liczby ludności tego kraju.

Członkinie i członkowie prowadzą prace w trzech Grupach, reprezentując Pracodawców (Grupa I), Pracowników (Grupa II) oraz Organizacje Społeczeństwa Obywatelskiego (rolnicy, wolne zawody, konsumenci – Grupa III). Każda grupa ma własny sekretariat. Członkowie EKES-u sami wybierają, do której Grupy EKES-u chcą należeć.

Mogą dobrowolnie tworzyć kategorie, które reprezentują różne interesy gospodarcze i społeczne zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego UE i składają się z członków trzech Grup.