Przemysł i przemiany w przemyśle

Europie potrzebna jest zrównoważona polityka przemysłowa promująca sprawiedliwą transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki. W tym kontekście zasadnicze znaczenie mają innowacje, inwestycje i szkolenia. Nowe koncepcje takie jak Przemysł 4.0 i sztuczna inteligencja niosą ze sobą wyzwania i możliwości, do których trzeba się ustosunkować. Jako przedstawiciel europejskiego społeczeństwa obywatelskiego EKES dba, by zagadnienia te znajdowały się w centrum debaty.

Radzenie sobie z przemianami w przemyśle to jedno z najważniejszych wyzwań XXI wieku. We wszystkich obszarach działalności zachodzą zmiany gospodarcze i społeczne, często związane z wpływem rewolucji cyfrowej, transformacji energetycznej i globalizacji. Zarówno sektory tradycyjne – jak przemysł ciężki – jak i sektory wschodzące w branżach ekologicznych i opartych na wiedzy będą musiały opracować proaktywne podejście, antycypując zmiany, dostosowując się do nich i zarządzając nimi w kontekście nowych zrównoważonych technologii i nowych miejsc pracy oraz ponownego dopasowania umiejętności do wyzwań Przemysłu 4.0.