Stowarzyszenie Byłych Członków

This page is also available in

Pod koniec kadencji członkowie EKES-u mogą przyłączyć się do Stowarzyszenia Byłych Członków EKES-u. Obsługę administracyjną zapewnia mu Dział Kancelarii. Organizuje ono swe coroczne walne zgromadzenie w siedzibie EKES-u. Co roku odbywa się misja informacyjna do państwa członkowskiego, które sprawuje przewodnictwo w Radzie UE.

Przewodniczący: Roger Briesch

Wiceprzewodniczący / skarbnik: Valerio Salvatore

Wiceprzewodniczący: Henriks Danusēvičs

Protokół

Pobierz umowę o współpracy między Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym a Stowarzyszeniem Byłych Członków (jęz. angielski / francuski).

Regulamin wewnętrzny

Pobierz regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia Byłych Członków (jęz. angielski / francuski).

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy Stowarzyszenia Byłych Członków EKES-u (w języku niemieckim / angielskim / francuskim) można pobrać tutaj.

Downloads

Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members

Statutes

Application form for former members association