Stowarzyszenie Byłych Członków

Pod koniec kadencji członkowie EKES-u mogą przyłączyć się do Stowarzyszenia Byłych Członków EKES-u. Obsługę administracyjną zapewnia mu Dział Kancelarii. Organizuje ono swe coroczne walne zgromadzenie w siedzibie EKES-u. Co roku odbywa się misja informacyjna do państwa członkowskiego, które sprawuje przewodnictwo w Radzie UE.

Przewodniczący: Roger Briesch

Wiceprzewodniczący / skarbnik: Valerio Salvatore

Wiceprzewodniczący: Henriks Danusēvičs

Protokół

Pobierz umowę o współpracy między Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym a Stowarzyszeniem Byłych Członków (jęz. angielski / francuski).

Regulamin wewnętrzny

Pobierz regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia Byłych Członków (jęz. angielski / francuski).

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy Stowarzyszenia Byłych Członków EKES-u (w języku niemieckim / angielskim / francuskim) można pobrać tutaj.

Downloads

Newsletter 2023
Newsletter 2022
Newsletter 2021
Newsletter 2020
Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members
Former Members Statutes
Application form for former members association