Działalność Komitetu

EKES sporządza co roku około 160–190 opinii i raportów informacyjnych. 70% z nich powstaje na wniosek Rady, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 21% z nich to opinie z inicjatywy własnej i raporty informacyjne, podczas gdy 9% z nich to opinie rozpoznawcze sporządzane zazwyczaj na wniosek kraju sprawującego przewodnictwo w Radzie UE.

Organizuje również szereg corocznych inicjatyw i wydarzeń skupiających się na udziale społeczeństwa obywatelskiego i obywateli, takich jak Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego, Dni Społeczeństwa Obywatelskiego, młodzieżowa sesja plenarna „Twoja Europa – Twoje Zdanie” oraz Dzień Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.

Opinie i raporty informacyjne

Dokumenty

Publikacje i inne prace

Społeczeństwo obywatelskie i udział obywateli