Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego

Celem nagrody EKES-u dla społeczeństwa obywatelskiego, która powstała w 2006 r., jest nagradzanie wymiernych osiągnięć i inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego lub poszczególnych osób na wszystkich szczeblach, europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, które znacznie przyczyniają się do propagowania europejskiej tożsamości i integracji, a także zachęcanie do takich osiągnięć i inicjatyw.

Muszą one spełniać warunek kreatywności i innowacyjności oraz mieć pozytywny długookresowy wpływ na postrzeganie Europy i procesu integracji przez społeczeństwo.

Przewodniczący EKES-u określa konkretny temat każdej edycji nagrody.

Przyznając tę nagrodę, EKES pragnie podnieść świadomość tego, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego i poszczególne osoby mogą wnieść istotny wkład w kształtowanie europejskiej tożsamości i obywatelstwa, które są uosobieniem wspólnych wartości przyświecających integracji europejskiej.

Więcej informacji na temat Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego można znaleźć na stronie jej poświęconej.